Introductie

Deze stamboom is samengesteld uit de resultaten van onderzoek door een groot aantal personen.

Het onderzoek naar de Oldenmenger-tak is voor het grootste deel het werk van mijn vader, een verwoed genealoog, die toen er niet veel meer te onderzoeken viel, zijn aandacht gericht heeft op alles wat op de een of andere manier iets met Laren (Gld) te maken had: boerderij- en veldnamenonderzoek, de klokkenmakers Ruumpol etc. Het resultaat van zijn werk is via een omweg terecht gekomen in het Regionaal Archief in Zutphen onder de naam Collectie Oldenmenger, nummer1080. <br>
Het origineel is overigens in mijn bezit. Het is mijn bedoeling om het geheel D.V. te zijner tijd te digitaliseren.
Dat wordt een heidens karwei, want het gaat om 0,75 meter aan kleine multomappen vol met aantekeningen over Larense families, boerderijen, akten, veldnamen, historische gebeurtenissen, gerechtsstukken enz.

Het onderzoek naar de Swanink-tak is voor een deel het werk van 'tante Gerda', met name het deel van haar kwartierstaat. Heel veel van de gegevens uit de genealogie van Cornelis Swanink komen uit tweeërlei bron. Enerzijds vond ik die genealogie in de nalatenschap van tante Gerda, maar het is mij onbekend van wie die afkomstig is.
Anderzijds komen die gegevens van John Swanink uit Maarssen.

De gegevens voor de Leopold-tak komen in eerste instantie via een aantal kopieën van Johannes Leopold (John) uit 'De nakomelingen van Johann Jochim Leopold'(1967) van ir. R.L. Leopold; dat fraaie boek bleek bij het opruimen in 2011 ook achter in de boekenkast van mijn schoonmoeder te staan. In tweede instantie kreeg ik via Gellius Leopold (zoon van voornoemde R.L.) de beschikking over de 'Nakomelingen van Johann Joachim Leopold' (1990). De gegevens uit beide boekwerken heb ik overgenomen in Gramps hèt genealogieprogramma voor Linux, dat overigens ook een Windows variant kent. De mogelijkheden in dat programma zijn vrijwel eindeloos. Ik heb eerst de gegevens zonder controle uit de genoemde bronnen overgenomen, maar stel het tot mijn taak die gegevens te verifieren en de betreffende bronnen (vooor zover mogelijk c/q openbaar) te gaan vermelden. Dat zal voornamelijk via Genlias gaan, maar steeds meer bronnen worden al dan niet getranscribeerd via het internet openbaar gemaakt. Ik wijs met name (als voorbeeld, en vooral ter navolging) op www.genealogiedomein.nl , een pareltje.
Omdat in de familieboeken nog levende personen zijn opgenomen, is de uitgebreide versie opgenomen in het niet publieke deel van de site. Mochten er familie-leden geïnteresseerd zijn, dan kunnen zij contact met mij opnemen. Een versie die voldoet aan de geldende privacy-regels zal t.z.t. hier gepubliceerd worden.

Klikken op een foto doet de foto op originele grootte verschijnen

De tekst bij de foto's is over het algemeen de tekst die ik op de achterkant van de foto's heb aangetroffen. Meestal zal dat geschreven zijn door mijn moeder of door haar zus: tante Gerda.
Wanneer ik iets heb toegevoegd dan is dat als volgt aangegeven: [OLH]
Als van dezelfde persoon, situatie, woning, gebouw etc. meer foto's of afbeeldingen aanwezig zijn, dan staat er onder de foto of afbeelding: FOTO 2, FOTO 3 / AFB. 2, Afb. 3
De informatie die ik heb over de foto's (wie er op staan afgebeeld, wanneer de foto is gemaakt) is verre van volledig en wellicht in sommige gevallen zelfs niet (helemaal) juist. Indien iemand mij aanvullende gegevens kan verstrekken, dan verneem ik dat graag.e-mail


In het fotoboek zijn in de begeleidende teksten soms de volgende Verwijzingen opgenomen

De site is ontworpen voor een schermresolutie van 1400 x 1050 pixels.