Warnsveld

De foto is april 1966 gemaakt door een schoolfotograaf (Koch uit Hilversum), voor de Openbare Lagere School te Warnsveld, de latere Adriaan van den Endeschool. Op de foto staan v.l.n.r.: Willem Oldenmenger, mijn broer; Okje Oldenmenger-Swanink, mijn moeder; Adri Oldenmenger, mijn vader; en ikzelf: Henk Oldenmenger.
De school stond aan de westkant van wat nog steeds het 'Schoolplein' heet; er staan nu woningen. Achter de school liep een pad dat nu het Meester Oldenmengerpad heet <GM>